Jl. Belakang Pasar Lama No.135 031 7881554 dutamuhammadiyah135@gmail.com
Berita

Perjuangan Hafiz Al-Quran dalam Munaqosah Tahsin I Sebagai Komitmen Membangun Generasi Qurani

SPEMDUTA – Kemampuan membaca Al-Quran dengan Hijaz menjadi salah satu kunci memahami dan mengamalkan Agama Islam secara keseluruhan. Membekali para siswa yang kelak akan menjadi penerus perjuangan islam dan penerus para pemimpin bangsa yang memiliki pemahaman dan pengamalan agama dengan baik sangat diperlukan, dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Untuk mengevaluasi kemampuan membaca Al-Qur’an SMP Muhammadiyah […]